Lagom Anonym?

Hårdrock, Piratpartism & EFP

Ett medborgarförslag

Kategori: Allmänning

Idag lämnade jag in ett medborgarförslag till Umeå kommun. Texten är tillverkad tillsammans med Simeon Jonasson och har legat på hyllan ett par månader i väntan på att odlingssäsongen skulle komma i folkets blickfång, men nu var det dags att lämna in den!
 
Medborgarförslag om att skapa allmänningar istället för ängar.

På tekniska nämndens möte den 21 november togs beslut om att spara in
200 000:- under 2014 genom att göra om 10% av de gräsytor som kräver
regelbunden klippning till ängsytor som kräver mindre skötsel - ett
förståeligt steg med tanke på kommunens sparkrav.
 
Jag tror att kommunen kan spara ännu mer om de överväger att göra dessa
ytor till allmänningar som sköts och förvaltas kostnadsfritt av en
ideell förening eller av medborgarna direkt, i utbyte mot att de tillåts
anlägga stadsodlingar och att kommunen tillhandahåller en vattenkran
(likt den vid Standing Man), en enklare komposthantering eller
eventuellt vänder upp jorden en gång om året. Kommunen kanske till och med har ett eget lager matjord någonstans?
 
Genom att låta medborgarna bli fria att odla frukt och grönt på de
påtänkta ängsmarkerna sparar inte bara kommunen pengar på skötsel - det
skapas även en gemensam samlingsplats för odlingssugna medborgare. En
samlingsplats även öppen för de med låga inkomster som kanske inte har
råd med en kolonilott men ändå vill komma ifrån hyresrätten och sätta
spaden i jorden.
 
I Los Angeles har liknande initiativ tagits där kommunen har lagt ut
sommarjobb till ungdomar på odlingställena, (Detta kan ses i filmen
"Edible City" som finns på youtube) där maten som produceras kan gå till
olika sociala verksamheter. Man kan även föreställa sig att platsen kan
bli naturlig för skolklasser att besöka som en del i natur- samhälls-
eller hushållskunskapen.
 
En trädgårdsallmäning kan bidra till en trevligare utomhusatmosfär och
ge så väl gamla som unga en större valfrihet i vilka aktiviteter de vill
lägga sin fritid på. Vi ser en vision där så väl pensionärer som unga,
infödda som invandrare kan mötas och utbyta idéer.
 
Jag är övertygade om att initiativ som detta bidrar till en tryggare
utomhusmiljö eftersom fler människor skulle vistas utomhus för att hålla
uppsikt och ta hand om odlingarna. BRÅ har sedan länge konstaterat att
välvårdade områden bidrar till att sänka kriminaliteten. Om kommunen
skulle ge direktiv att odlingen ska ske på ett ekologiskt vis så finns
en till miljöaspekt att vinna.

Ett brev till Agenda

Kategori: Demokrati


Jag skrev ett mail till Agenda idag. Jag hoppas att SVT tar del av kritiken.
 
 
Gällande tokig placering av budgetdebatt
 

Hej Agenda & SVT

Ni vet redan det här, det är redan många som sagt det, ni inser att ni har gjort fel, men ni kan inte göra annat än låta det vara som ni bestämt eftersom annars har ni ingen chans att få ha er debatt alls. Detta är jättesynd, och ni borde verkligen inte buga er för politikers vilja, ni ska vara en oberoende nyhetsförmedlare, vilket ni inte är när ni genom snitsiga formuleringar dribblar bort demokratiskt valda partier.

Jag förstår att intresset för EU-valet skulle vara ännu lägre om ni inte hade den debatten ni planerar. Men som nyhetsförmedlare har ni ett ansvar där. Hade ni lyft upp EU-frågor oftare så hade intresset varit högre, och ni hade kunnat ställa högre krav på politikerna, det är erat jobb.

En budgetdebatt 3 veckor före EU-valet som inte ska handla om EU-valet och som inkluderar partier som inte har mandat och exkluderar partier som har mandat är rent uselt av er, oavsett anledning.

/Joakim Vesterlund, PP Umeå

 
 
Samt namninsamlingen för att släppa in Piratpartiet i debatten som för närvarande har 2596 underskrifter: